t e a m / m i x

research , ideas, prototyping, testing...
and MIX it for the best results

"A great design is human centered design."
Melis caglioglu
Designer
"Designing to leave an impression."
Jesse tabeling
Designer

Design challenge / blended mobility

internationaal

Waar werken we mee?

MICROSOFT TEAMS

In Microsoft Teams krijgen we worksessions en feedback van onze begeleiders. Twee keer per week komen we samen om het ontwerpproces te bespreken.

MIRO

In Miro zetten we onze mini presentaties en de opdrachten om feedback te ontvangen van de begeleiders.

DRIVE/EXCEL

Google drive is ons opslagruimte van al onze opleveringen. De planning hebben we in Excel verwerkt.

Blended mobility in het post corona tijdperk

aanleiding/context

08-05-2020     Team

De coronacrisis zorgde ervoor dat hogescholen en universiteiten, zo ook Hogeschool Rotterdam, halsoverkop studenten die voor een uitwisseling of stage in het buitenland verbleven, moest terughalen. De fysieke studentenmobiliteit zal de komende jaren waarschijnlijk wereldwijd minder groot zijn dan de afgelopen jaren. De coronacrisis biedt nieuwe kansen en mogelijkheden voor ‘blended mobility, virtual mobility en internationalisation at home’. Vanuit Hogeschool Rotterdam kregen wij de opdracht om de mogelijkheden te verkennen voor duurzame internationalisering. In de komende 8 weken gaan we als team ons onderdompelen in de kansen en uitdagingen die deze crisis ons leren…

briefing

12-05-2020     Jesse

Als eerst zijn we begonnen met het opstellen van de briefing. Dit hebben we gedaan zodat we de context beter begrijpen en duidelijke omschrijving hebben van de opdracht. Hierin hebben we de huidige en gewenste situatie beschreven. Ook hebben we een ontwerp vraag geformuleerd. We zijn eerst begonnen met een 1.0 versie, nadat we ons doelgroep/doel vast hadden gelegd hebben we een definitieve briefing gemaakt (briefing 2.0).

connect

Hoe kunnen wij Blended Mobility & Learning voor studenten die in het buitenland een minor willen volgen, toepassen met een experience zodat
het onderwijs inhoudelijk verrijkt wordt?

Wat is blended learning?

12-05-2020     Jesse

Om dieper in te gaan op de inhoudelijke kennis van wat Blended Learning betekent, hebben wij voor onszelf research gedaan wat het is en waar het voor staat om zo beter begrip te hebben waar we mee bezig zijn.

Blended Learning wordt als term gebruikt om een onderwijsvisie te beschrijven. Het is ontdekt door professionele trainers omstreeks 1990 waar verschillende instanties samen een visie ontwikkelen over het leren in de toekomst.

Binnenland en buitenland

12-05-2020     Team

We zijn begonnen met een desk research naar welke middelen er worden gebruikt tijdens de corona-crisis m.b.t. educatie en eventueel andere zaken waardoor er geen fysieke contactplaats mogelijk is. Dit onderzoek hebben we gedaan zodat we inspiratie konden uithalen van de communicatie middelen die zijn ingezet tijdens deze crisis. Als eerst hebben we gekeken naar wat er in het binnenland werd gedaan om fysieke contact te vervangen door digitale middelen. Zo bleek er dus dat de sollicitatiegesprekken via skype-business werd gehouden. Wat zo bijzonder was aan het skype-business sollicitatie gesprek is dat je in een virtuele lobby moest wachten tot je werd “binnen gelaten”. Vervolgens hebben we gekeken naar wat ze in het buitenland doen en hieruit blijkt dat er veel platformen zijn die hulp aanbieden op het gebied van educatie.

interview annemieke later

12-05-2020     Team

Tijdens een klassikale les via Teams kwam Annemieke Later als gast om meer te vertellen over de huidige situatie van de educatie en de onderlinge contact tussen Hogeschool Rotterdam en het buitenland. Hieruit hebben we interessante inzichten uit kunnen halen. Blended learning binnen Hogeschool Rotterdam brengt veel voordelen met zich mee, maar ook zo zijn nadelen. Één van de voordelen zijn de aard en ligging van Rotterdam en de brede opdrachtgevers binnen de regio. Een nadeel is dat de interactie minimaal is. 

doelgroep 1.0

12-05-2020     Team

Voor de doelgroep hebben we eerst de focus gelegd op Hogeschool Rotterdam studenten die in het buitenland willen afstuderen. Hierdoor hebben we de keuze gemaakt welke studenten we gingen interviewen.

Studenten die in het buitenland willen afstuderen

stakeholdermap

14-05-2020     Melis

Aan de hand van de informatie die we hebben vergaard vanuit het gesprek met Annemieke Later (onderwijsmanager) en enkel desk research op de website van Hogeschool Rotterdam, hebben we een stakeholdermap gemaakt. In deze stakeholdermap is er een duidelijk overzicht gemaakt tussen de verbinding die de studenten/docenten hebben met andere stakeholders. Deze stakeholders zijn gebaseerd op het stage lopen in het buitenland. 

interviews

14-05-2020     Team

Om snel research te doen naar de doelgroep, zijn we op zoek gegaan naar studenten binnen onze kring die gestudeerd hebben in het buitenland en/of die nu studeren tijdens het corona tijdperk. Melis heeft een interview gehouden met een 2e jaars student om het verschil in kaart te brengen van fysiek op school studeren en digitaal thuis studeren. Jesse heeft een interview gehad met een afgestudeerde student architect, waar ze ingaan op het studeren in het buitenland. Lees meer over deze interviews hieronder.

Idee richtingen

19-05-2020     Team

Sharing stories

Studenten die in het buitenland zijn geweest voor hun studie komen terug met veel nieuwe verhalen en ervaringen. Hiervoor zou een plek gecreëerd kunnen worden waar je meegenomen kan worden in het moment van de student. De student kan hier foto’s, filmpjes en relevant werk delen met zijn peers. Het is van belang dat je de waardevolle ervaring van het land waar je geweest bent in kaart kun brengen zodat je andere studenten kunt inspireren om ook dezelfde ontdekking aan te gaan.

Univercity Guru

Als je op zoek bent naar een universiteit in het buitenland kom je verschillende promotie filmpjes tegen waar de universiteit hun plek deelt met zijn omgeving in het binnen -en buitenland. Dit moet studenten werven door middel van beeld materiaal. Als je op locatie bent wordt je vaak meegenomen door een student die je een tour kan geven om zo jou de overtuiging te geven om je keuze te kunnen maken.

Wat de Univercity Guru aan jou kan laten zien is meer dan alleen de locatie op afstand maar ook de omgeving en sfeer eromheen. Virtueel meegenomen worden in het gebied en zo meer te weten komen over het land en de mensen is voor velen de juiste theater om ovegehaald te kunnen worden. 

Country Identity

Platform voor verschillende landen. Elk land heeft zijn eigen thema. Het is belangrijk om per land zijn eigen instaat instructie in te zien zodat je je kunt aanpassen aan hun levensstijl. Hiermee kun je op leuke manier de sfeer proeven van een land wat je kunt helpen met het maken van de juiste keuze voor je stage in het buitenland. Je stapt in de indentiteit van het gekozen land en vergelijkt dit met jezelf.

interview rosa douma-van der meulen

19-05-2020     Team

Dinsdag kwam Rosa te gast tijdens onze Design Challange meeting. Rosa Douma-van der Meulen is de projectleider van het onderwijsinnovaties ICT team op Hogeschool Rotterdam. Vooraf hebben wij onderzoek gedaan naar WOLT en vragen opgesteld die Rosa wellicht kan beantwoorden.

doelgroep 2.0

19-05-2020     Team

We hebben er voor gekozen om de doelgroep te veranderen naar studenten die in het buitenland een minor willen volgen. Deze keuze hebben we gemaakt aan de hand van het gesprek met Rosa Douma-van der Meulen. Hier gaf ze aan dat een minor programma online gevolgd kan worden. Hier zagen wij veel kansen in en wilden graag de focus verder leggen op “studenten die in het buitenland een minor willen volgen”.

Studenten die in het buitenland een minor willen volgen

feedback miro / ontwerpvraag

21-05-2020     Team

Tijdens de break out sessie kregen we feedback van Elise op onze MIRO bord. Op deze bord hadden we het ontwerp vraag geformuleerd met “Hoe kan Hogeschool Rotterdam blended mobility inzetten voor het nationaliseren van afstudeer studenten?”. Als feedback kregen we dat dit nog vaag in de oren klinkt en dat het nu lijkt alsof Hogeschool Rotterdam ons doelgroep is. We moesten specifieker en dieper ingaan op de vraag waarvoor we willen ontwerpen. Ons doelgroep zijn studenten die in het buitenland een minor willen volgen en hiervoor willen we iets ontwerpen wat voor hun makkelijk maakt om op afstand de minor in het buitenland te volgen. Zo zijn we tot een nieuw ontwerp vraag gekomen:

Hoe kunnen studenten van Hogeschool Rotterdam virtueel een minor volgen in het buitenland?

ontwerprichtlijnen

26-05-2020     Team

 • Er moet een blijvende interactie plaatsvinden
 • Het moet voelen alsof je je bevindt in een ander land
 • Het product zorgt voor een buitenlandse betekenisvolle ervaring
 • Er moet een overzichtelijk contact plaatsvinden
 • Er is geen fysiek contact nodig
 • Het ontwerp is toepasbaar voor alle studiejaren binnen CMD

persona

26-05-2020     Melis

Om de doelgroep beter op kaart te brengen heeft Melis een persona gemaakt die ons zal ondersteunen bij het bedenken en uitwerken van concepten. 

concept

Jamboard home

26-05-2020     Team

Om inspiratie op te doen heeft Melis bedacht om Jamboard Home te gebruiken als bron. Het is vergelijkbaar met Miro. Op dit bord staat de vraag “Waarom studeren in het buitenland?” centraal. We hebben de inzichten doorvertaald naar antwoorden op deze vraag. Ook hebben we binnen ons omgeving gevraagd wat de reden zou zijn om in het buitenland te studeren. We zagen een grote vergelijking in de antwoorden. Zo kwamen we tot een conclusie, namelijk;

Verandering brengen in de huidige situatie/leefstijl

Motivation kit

26-05-2020     Jesse

Internationaal een minor volgen op afstand is al erg lastig. Maar door gebrek aan geld of door een corona crisis zou het niet je motivatie moeten belemmeren om toch jouw gekozen minor te volgen. Het is mogelijk om de vakken online te volgen, maar de echte motivatie waarom je in het buitenland wilde studeren ging om een nieuwe sfeer en cultuur te kunnen proeven. Nieuwe mensen te kunnen ontmoeten tijdens je tijd en lekker weg te zijn uit je normale ritme… Het concept staat beschreven in de tab.

explore your lifestyle

28-05-2020     Melis

Explore your lifestyle is een plattegrond platform voor minor studenten die wordt begeleid door een personal Guru. De Guru neemt je mee in het proces van je minor en is tegelijkertijd ook een ondersteuner. Alle landen hebben een eigen plattegrond om zo de student een ervaring te bieden van het land. Op deze plattegrond is alles mogelijk omtrent de minor en socializen met andere studenten. Door de mogelijkheid te bieden om te socializen zorgen het platform er voor dat er een sterke interactie is tussen alle studenten.

mixing groups

28-05-2020     Jesse

Wanneer je studeert in het buitenland zal je ongetwijfeld jezelf mixen in een nieuwe groep. Je leert nieuwe mensen kennen die affiniteit hebben met je studie en die inspireren je door hun achtergrond, werk en/of hobby’s. Om deze ervaring ook mee te krijgen kun je het concept verder lezen op de onderstaande tab.

stud journey

28-05-2020     Melis

Stud journey is een platform met jouw persoonlijke minor journey. In deze journey zijn allerlei activiteiten en lessen aangegeven met betrekking tot de gekozen minor. Iedere dag wordt er automatisch aangegeven of de student les heeft. Zo ja, kan de student de call joinen die groot wordt uitgelicht. Zo zorgt het concept er voor dat er overzicht is voor de student. De journey maakt het mogelijk om samen met een ander student uit een ander land de minor te volgen zodat de buitenlandse ervaring wordt meegegeven aan beide studenten.

Feedback elise en nino

29-05-2020     Jesse

Tijdens de work sessie van vrijdag hebben wij weer de mogelijkheid gehad om ons proces te kunnen laten zien aan Nino en Elise. Om in te leiden hebben we het kort gehad over de feedback die we van Bruce, Saskia en Wouter kregen. Het ging hier namelijk over de concept richtingen en hoe we dit beter uit konden werken tot een concept. Voor Elise en Nino presenteerde wij vandaag onze 4 concepten. Mixing Groups, Explore Your Lifestyle, Motivation Kit en de Stud Journey. Door ons scherm te delen in de teams vergadering hebben we globaal alle concepten kort uitgelegd samen met een visual erbij, omdat Nino eerder aangaf tijdens een lespresentatie hoe het ons kon helpen bij het uitleggen van onze concepten.

Voor de aankomende concept presentatie moeten we 2 concepten pitchen. Waardoor voor ons de feedback snel duidelijk was die we kregen. De Stud Journey is een roadmap van je persoonlijke minor die geïmplementeerd kon worden bij een ander concept om het meer volume te geven met een persoonlijkere touch. Explore Your Lifestyle biedt een grote kans als concept omdat je ondersteund wordt door een virtuele Guru die je mee neemt door je proces tijdens je minor, dit was te combineren samen met de Stud Journey omdat ze beide een sociaal maar ook een ondersteunende en stimulerende functie hebben. Mixing groups bleek echt om het community concept te gaan en vonden Elise en Nino implementeerbaar bij elk ander concept. Ook de Motivational Kit zou potentieel een aanvulling kunnen zijn bij een ander concept en er meer een geheel van maken.

Op basis hiervan hebben wij gekozen om na te gaan denken over het samenvoegen van verschillende concepten om zo twee sterke concepten te mogen presenteren. Daarnaast was het fijn om te horen van Nino dat ze vertelde dat we binnen ons proces onze concepten gebaseerd hadden op de inzichten die we tijdens onze connect fase hebben gevonden, waardoor we duidelijk uitleg hadden op de waarde en oplossing voor onze doelgroep tijdens de presentatie.

concept 2.0

Expertsessie - janina van hees

29-05-2020     Jesse

Vrijdag 29 Mei kregen wij Janina van Hees, project manager educational innovation with ICT at SURFnet, te gast om meer te vertellen waar ze binnen SURF zich mee bezig houden op het gebied van ondersteuning. Eerst vertelde ze wat over zichzelf en wat haar rol binnen SURF was. Daarna liet ze al snel zien dat SURF een breed scala heeft waar ze mee gewerkt hadden en veel onderzoek mee doen. Daarnaast ging ze in op de Edu Badges en hoe het een bewijs zou zijn om een bepaalde kennis of vaardigheid te hebben behaald. Tijdens de interactieve presentatie wilde ze ook meer van ons weten, door middel van een link en code konden wij onze input geven en werd het visueel overzichtelijk in de presentatie van haar. Op basis van de resultaten gingen we als groep in gesprek en kon ze hier meer over uitleggen of inzichten krijgen. Daarnaast gaf ze ons de tip om Nuffic, Virtual Exchange, COIL – Collaborative Online International Learning en de Taal Tandem App te bekijken om zo wellicht nog inspiratie te kunnen krijgen voor onze concepten. Wij vonden de Taal Tandem App erg goed omdat het een stimulatie is voor leren op afstand en je er een onbewuste connectie op kan bouwen met de juiste Tandem partner tijdens het leren van elkaar. Als laatste liet Janina zien dat er een overzicht was met beoordeelde communicatie SURF Tools wat overzichtelijk in kaart liet zien hoe deze geschikt zijn en voor wat bruikbaar effectief ingezet kunnen worden.

mappy

01-06-2020     Melis

MAPPY is een platform voor studenten die in het buitenland een minor willen volgen. Het platform bevat een plattegrond met de mogelijkheden die de student ondersteunt bij het volgen van de minor. Ook heeft het een agenda met taken die de student ondersteunt bij de minor. Het is een overzicht om de minor succesvol te kunnen behalen. De Guru zal de student door het platform begeleiden. Wanneer er vragen zijn kan dit worden gesteld aan de Guru. Door MAPPY is het ook mogelijk om de lessen in te richten op een willekeurige real-life-locatie.

Ontdek het land en studeer samen met MAPPY

E-CRATE

01-06-2020     Jesse

E-Crate is een experience kit die je kunt ervaren wanneer je een minor op afstand volgt in het buitenland. De E-Crate zal je thuis geleverd krijgen voordat je minor van start gaat, zodat je de E-Crate kunt ervaren tijdens de looptijd van je minor. Vooraf geef je door middel van een persoonlijke interesse aan wat het beste bij jou past zodat de E-Crate zich enigszins kan aanpassen op jou wensen. Je kunt het concept verder lezen door op de button te klikken!

Het land samen beleven op afstand

Feedback consult

02-06-2020     Team

Op dinsdag hadden we een consult samen met  Syl en Wouter. Tijdens de consult hebben we feedback gekregen met betrekking tot onze concepten. Hieruit kwam vooral naar voor dat MAPPY niet volledig voldoet aan de experience die we willen creëren. We gaan voor het vervolgproces de meerwaarde beschrijven van dit concept. We willen voor beide concepten een scenario uittypen om dit duidelijk in kaart te brengen.

MAPPY

• Wat is het doel van vanuit België een kaart van Rotterdam te zien? 

• Kun je niet ingaan op het gevoel ingaan?
• Wat is de meerwaarde van de kaart? Monumenten, musea van de locatie zelf erin verwerken?
• Wat willen de mensen die die een ervaring willen hebben?

E-Crate

• Hoe kan je kennis maken met iemand van de andere kant van de wereld?
• Definiëren van duidelijke opdrachten en dan prototypen
• Schetsen en vragen wat je ziet, open antwoord.
• Interessant om open vragen te stellen om ideevorming te krijgen.
• Bekijk case studies en check ideation op de online kit

Feedback devine

04-06-2020     Team

We hebben donderdagochtend om 10:00 met de deviners afgesproken om de concepten “Mappy” en “E-Crate” te pitchen. We zijn eerst begonnen met een low fidelity prototype. Hierbij hebben we twee visuals van de concepten laten zien. Via Survio hebben we ze gevraagd om in te vullen wat zij denken dat de concepten inhoudt. Hiernaast zijn de resultaten zichtbaar. Uit deze test blijkt dat MAPPY visueel sterker is dan E-Crate. We hebben vervolgens onze concepten gepitcht waarbij we positieve feedback kregen. Wat uit de feedbackformulieren bleek is dat we onze concepten weinig hebben gebaseerd op ontwerprichtlijnen. We zijn vergeten om deze op te noemen tijdens de pitch. Hier zullen we beter op letten tijdens onze tussenpresentatie.

Low fidelity prototypes

04-06-2020     Team

Om snel te kunnen testen of we een functionaliteit binnen ons concept kunnen toepassen hebben wij een aantal varianten gemaakt van een low fidelity prototype. De prototypes: ‘Zoek een land’ en ‘Stel je kit samen’ horen bij het concept E-Crate. Maak je karakter hoort bij het concept Mappy.

Concept pitch

05-06-2020     Team

We hebben uiteindelijk twee concepten gepresenteerd, Mappy en E-Crate. Eerst hebben we kort onze opdracht, inzichten, inspiratie, ontwerprichtlijnen en doelgroep in kaart gebracht. Daarna zijn we aan de hand van een scenario en low fidelity beide concepten gaan presenteren waar we van zowel de opdrachtgever en docenten ook de studenten feedback hebben ontvangen.

Create

E-CRATE 2.0

09-06-2020     Melis

Na de concept pitch afgelopen vrijdag, hebben we als conclusie meegekregen om met E-Crate verder te gaan. We hebben de ontvangen feedback vergaart en het concept geconcretiseerd. E-Crate zorgt voor een complete buitenlandse experience die naar huis wordt gebracht van de student. Uit desk research bleek dat een volledige ervaring wordt behaald door het gebruik maken van de vijf zintuigen. We hebben de conclusie genomen om dit te implementeren in dit concept. Lees “E-Crate 2.0” hieronder in de tab. 

Een complete experience door het gebruiken van 5 zintuigen

WIREFRAMES

09-06-2020     Jesse

Om inspiratie op te doen heeft Melis bedacht om Jamboard Home te gebruiken als bron. Het is vergelijkbaar met Miro. Op dit bord staat de vraag “Waarom studeren in het buitenland?” centraal. We hebben de inzichten doorvertaald naar antwoorden op deze vraag. Ook hebben we binnen ons omgeving gevraagd wat de reden zou zijn om in het buitenland te studeren. We zagen een grote vergelijking in de antwoorden. Zo kwamen we tot een conclusie, namelijk; 

Feedback devine

11-06-2020     Team

The hebben voor de deviners de wireframes en het concept gepitcht. Hieruit bleek dat de content sterk is en dat ze het juist leuk vinden dat de studenten worden gematcht met andere studenten. Zo onstaat er interactie tussen de twee landen. We hadden aangegeven dat de student een match zelf kon kiezen aan de hand van een filtering. We kregen hierbij als feedback dat het hierbij ook leuk zou zijn als ze door middel van een vragenlijst automatisch worden gematcht aan een student. Hier zullen we in de komende week verder mee gaan.

"Het matchen met een andere student is leuk!"

ontwerpcriteria

12-06-2020     Team

 • Er moeten tastbare producten in de kit zitten
 • De kit heeft per product een handleiding
 • De styleguide heeft een internationale uitstraling
 • De kit voldoet aan de 5 zintuigen
 • De student is verplicht om een connectie te maken met een internationale student om samen de opdrachten uit te voeren
 • De kit stelt zich samen op basis van persoonlijke interesses
 • De App heeft een extra feature om gebruik te kunnen maken zonder dat je een keuze heb gemaakt in welke land je een minor wil volgen
 • De kit heeft per product een handleiding
 • De App heeft een overzicht van alle opdrachten die wordt uitgevoerd door de student

Styleguide

15-06-2020     Melis

Om het concept uit te werken hebben we eerst een styleguide uitgewerkt. E-Crate is een creatieve oplossing om de experience van het buitenland naar het binnenland te halen. Om de experience naar voor te brengen, hebben we gekozen voor speelse visuals. Als feedback kregen we van Sylvia dat het speelse alleen terug kwam in één van de buttons (zie styleguide 1.0). We kregen als tip om te kijken naar andere mogelijkheden en dit hebben we gedaan middels inspiratie via desk research. Als eindresultaat hebben we de styleguide hiernaast uitgewerkt.

visuals

17-06-2020     Melis

Melis heeft aan de hand van de styleguide de schermen van de App ontworpen. Er zijn veel iteraties uitgevoerd om de juiste boodschap over te brengen. De schermen hebben in het begin een speelse uitstraling tot het moment dat je echt aan de slag mag gaan met de App. Wanneer de gebruiker begint met het uitvoeren van de opdrachten, zijn de schermen ook wat minimalistischer. Om door de App te gaan, kan je op de onderstaande button klikken.

Prototype Party

19-06-2020     Jesse

Op 19 Juni vrijdag hebben we met de klas van het project een prototype party gehouden. Dit houd in dat er in groepjes elk team een miro board had waar ze hun prototype konden testen binnen de klas. Iedereen was vrij om te delen wat ze wilden met het blik op feedback voor de laatste week.

 

Voor E-Crate hebben we 5 stappen binnen onze prototype party in kader gebracht om zo doelgerichte informatie te kunnen krijgen op vraagstukken die wij nog hadden voor het afronden van onze applicatie. Met als hoofdopdrachten twee features binnen de applicatie met daaromheen welk kleurgebruik het meest aanspreekt, op welke manier de gebruiker wilt communiceren met een andere internationale student en input voor alle 5 de zintuigen die we gebruiken binnen ons pakket als hoofdlijn voor de opdrachten die we uitdelen.

 

Eindpresentatie

26-06-2020     Team

Voor de eindpresentatie heeft Melis een Poster gemaakt met de inzichten, features en het eindproduct. Tijdens de presentatie begint Melis met een recap op de afgelopen weken. Jesse zal doormiddel van een clickable prototype de App pitchen en sluit af met aanbevelingen.